Mỡ Cá BaSa

17,800 

Nơi sản xuất: Việt nam
Đặt hàng tối thiểu: 2 tấn
Khả năng cung cấp: 500 tấn
Hình thức thanh toán: nhận hàng thanh toán
Giao hàng/ thời gian: giá giao cảng HCM